Tallinna
Peatänava
arhitektuurivõistlus

1001 punkti

Tallinna peatänav on aastakümneid olnud võimumängude tallermaa. Suured ideed on sellel pooleteisel kilomeetril leidnud suuri väljendusi – siin on mastaapseid hooneid, laiu teid, Tammsaare park ja Vabaduse väljaku paraadväljak. Need väljendused on unikaalsed ja väärivad võimalust võtta kiires linnaelus hetkeks aeg maha ja kogeda seda kollaažlikku ümbrust.
“1001 punkti” on töö, mis loob kontrasti olemasolevale, pakkudes suurvormide vahele inimmõõtmelisi punktivälju. Ümmargused valguse ja veemängu elemendid, haljastus ja väikevormid loovad aastaaegadega arvestava ruumi, mis muudab kogu peatänava atraktiivseks nii suvel kui talvel.

KONTSEPTSIOON
Tallinna peatänav on aastakümneid olnud võimumängude tallermaa.
Suured ideed on sellel pooleteisel kilomeetril leidnud suuri väljendusi – siin
on mastaapseid hooneid, laiu teid, Tammsaare park ja Vabaduse väljaku
paraadväljak. Need väljendused on unikaalsed ja väärivad võimalust võtta
kiires linnaelus hetkeks aeg maha ja kogeda seda kollaažlikku ümbrust.
“1001 punkti” on töö, mis loob kontrasti olemasolevale, pakkudes
suurvormide vahele inimmõõtmelisi punktivälju. Ümmargused valguse
ja veemängu elemendid, haljastus ja väikevormid loovad aastaaegadega
arvestava ruumi, mis muudab kogu peatänava atraktiivseks nii suvel kui
talvel.
VÄLJAKUD NING AKTIIVSUSTSOONID
Peatänava vahetus läheduses asuvatest Vabaduse väljakust ning Tammsaare
pargist lähtuvalt on peatänava väljakud jaotatud graniitkivikattega
liikuvusplatsideks (Jaani, Viru ning Foorumi väljak) ja tegevusplatsideks
(Rottermanni rattahoov, Musumäe intallatsiooni plats, Draamateatri
purskaev, Coca-Cola plaza rulaplats, Jõe tänava kohvinurk). Liikuvusplatsidel
loovad punktiväljad liikumisteid ja pakuvad intiimseid oote- ja kohvikukohti
Tegevusplatsid rikastavad linnapilti kohaspetsiifiliste tegevustega.
Mere lähedusele vihjates on Draamateatri ees ning Viru väljakul kasutatud
ringikujulisi purskkaeve ning Foorumi väljakut liigendavat vetevälja.
Aktiivne vesi annab platsidele suvel lisaväärtust. Talvel on tähelepanu
valgusteraapilistel istumisaladel ja perforeeritud corten-ist 1,5 m ning 3,5 m
kõrgustel valgustitel. Hooajalisust rõhutab ka aastaringselt värvi vahetav
haljastus kogu peatänava ulatuses. Suviseks kasutuseks on Viru väljakule,
Foorumi väljakule ning Narva maantee äärde kavandatud nelja meetri laiune
välikohvikute ala.
VÄIKEVORMID
Väikevormidena on kasutatud puidust ning perforeeritud cortenist
punktivälju. Jalgrattaparklad ning istumisalad (diameetriga 1 m; 2 m; 3,5
m) lubavad vabalt läbi liikuda igast ruumist, kuid loovad linnas ka uusi
võimalusi ja kohti, kus peatuma jääda. Talvisel ajal on ringikujulised
istumisalad suuremahulised valgustid.
Ühistranspordi ootealad on puidust paviljonid, millel on muutuv postirütm
ning paviljonist väljavaatavad aknad ning tablood, mis liigendavad 80 meetri
pikkust paviljoni.
LIIKUVUS
Ühistranspordi peatuste lahendusena on praeguse Hobujaama asemel peatus
Viru väljaku ääres ning seeläbi on tugevalt rõhutatud nii vanalinna – Narva
maantee siht kui ka suund mere äärde läbi Rotermanni kvartali.
Jalgrattateed on kujundatud võimalikult ohututena, kasutades haljastuse
ning paralleelparkimise riba auto- ja jalgrattateede vahel. Lisaks on
jalgrattateed eraldatud autoteedest punase asfaltiga ning sõiduteedega
ristumisel on jalgrattatee kahe meetri ulatuses risti autoteega, tagades
ohutu ületamise nagu Hollandi-tüüpi jalgrattaristmikel. Rõhutades
linnapildi prioriteetide muutumist, on endise Viru ringtee keskele disainitud
jalgratturite ringristmik. Kogu peatänava ulatuses on aktiivsete alade
läheduses jalgratta parklad. Kaetud jalgrattaparklad asub Rotermanni
jalgrattahoovis.
Vanalinna ning hotellide ette viivad autoteed on kavandatud jagatud
pindadena, kus autotee katend on väikestest graniitkivedest ning jalakäijate
ala on autoteest eraldatud valguspostide reaga. Kogu võistlusala ulatuses on
parkimine lahendatud tänavaäärsete taskutega, mis vahelduvad haljastusega.
Erinevalt olemasolevast olukorrast on ülekäigurajad lisatud Jaani
kiriku ning Inglise Kolledzi ujula vahele, Viru väljaku äärtesse ning
diagonaalselt ristmikule Hobujaama – A. Laikmaa – Narva maantee. Need
ülekäigud seovad omavahel paremini platsid ja nende lähedusse jäävad
aktiivsustsoonid.
HALJASTUS
Peatänava haljastusega on rõhutatud inimskaalalisust ning atraktiivust
kõigil aastaaegadel. Hobujaama ning Laikmaa tänavate keskele on lisatud
üherealine puudeallee. Narva maanteelt on eemaldatud olemasolevad puud,
arvestades tänavat kujundavate valgusoludega, on sinna kavandatud madalad
vahtrad. Need loovad võimaluse hoonete frondist kuni nelja meetri kaugusele
laienevatele välikohvikutele. Võistlusalal on puudena kasutatud korea vahtrat
( Acer pseudosieboldianu ), mis kasvab kuni 5 meetri kõrguseks.
Jalgratta- ning autoteede eraldusribal, ringikujulistel haljastusaladel ning
Musumäe peatänava poolsel küljel on kasutatud püsilillesid, kõrrelisi ning
pajupõõsaid. Taimed on valitud nii, et piirkond oleks aastaringi atraktiivne.
KATENDID JA MATERJALID
Katendina on jalakäija teel, ühistranspordi ootepaviljonis, ülekäiguradadel
ning ühistranspordi rajal kasutatud väikeseid graniitkiviplaate (10x40cm).
Väljakutel ning platsidel on kasutatud suuri graniitkiviplaate (30x40cm).
Autoteedel on kasutatud musta asfalti ning jalgrattaradadel punast asfalti,
tagamaks sujuva ühenduse olemasolevate teedega. Vihjena vanalinna
lähedusele on väikevormide ümbruses ning jalgratta- ja autoteede
eraldusridadel kasutatud väikeseid betooni valatud kive.
Võistlusalal on äärekivisid kasutatud minimaalselt, vaid haljastuse ning
ühistranspordi ootepaviljoni ümber. Ülejäänud tasapinnad – auto- ja
jalgrattateed, jalakäijate alad – on samas tasapinnas ning eraldatud katendi
muutumisega, peidetud drenaazitoruga ning valguspostidega. Sellisel
juhul saab kogu peatänavat muuta nii, et see sobib ka suurte rahvaürituste
(maratonid, laulupeo rongkäik jt) toimumispaigaks.
Väikevormide materjalina on kasutatud perforeeritud corten-it ning puitu,
mis suhestuvad juba väljakujununud kvaliteetse Rotermanni kvartaliga.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga

Saad kasutada järgmisi HTML-i märgendeid ja atribuute: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Voting is finished

0votes

Laadi alla võistlustöö (PDF)
Jagamine on hoolimine